Ca niềng răng mắc cài mặt trong điều trị răng khấp khểnh, hô, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, hàm dưới thiếu 1 răng cửa, đường giữa lệch Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số…

Một ca hô hàm trên, khớp cắn sâu, răng thưa hàm dưới do thiếu răng được điều trị thành công dùng mắc cài kim loại thường

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, góc nghiêng vẩu, hàm dưới có nhiều khe thưa, thiếu 2 răng cửa dưới Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số…

Trường hợp niềng răng hỏng khớp cắn sâu không đóng được khoảng được sửa lại bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng đang niềng dở nơi khác được 2 năm mà chưa xong, khớp cắn sâu, khoảng nhổ răng không kéo khít, mặt vẫn vẩu Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: tháo…

Trường hợp răng khấp khểnh lộn xộn, khớp cắn sâu, lệch đường giữa được khắc phục bằng mắc cài kim loại

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh cả 2 hàm, răng cửa cụp, khớp cắn sâu, góc nghiêng hơi móm, đường giữa hàm dưới lệch sang phải, khớp cắn hạng II bên phải Phương án niềng răng mắc…