Ca niềng răng mắc cài mặt trong điều trị răng khấp khểnh, hô, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: góc nghiêng hô, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, hàm dưới thiếu 1 răng cửa, đường giữa lệch

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis kéo răng cửa vào nhiều nhất có thể để giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, độ cắn chìa căn trùm hợp lý, khớp cắn chuẩn, đường giữa cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, hết lệch đường giữa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng gần như hết hô