Bảng giá niềng răng

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 1 PHỤ TRÁCH)

DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) GIÁ TIỀN THANH TOÁN LẦN ĐẦU THANH TOÁN HÀNG THÁNG
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) 19.000.000đ 3.000.000 đ 1.000.000đ
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) 24.000.000đ 6.000.000đ 1.500.000đ
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) 24.000.000đ 6.000.000đ 1.500.000đ
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) 38.000.000đ 10.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D 45.000.000đ 12.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) 55.000.000đ 15.000.000đ 3.000.000đ
Niềng khay trong Invisalign (Mỹ) 88.000.000đ 60.000.000đ 4.000.000đ

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS CỘNG SỰ CẤP 2 PHỤ TRÁCH)

DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) GIÁ TIỀN THANH TOÁN LẦN ĐẦU THANH TOÁN HÀNG THÁNG
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) 24.000.000đ 4.000.000 đ 1.500.000đ
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) 28.000.000đ 8.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) 28.000.000đ 8.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) 42.000.000đ 12.000.000đ 2.500.000đ
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D  55.000.000đ 15.000.000đ 2.500.000đ
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) 65.000.000đ 15.000.000đ 3.500.000đ
Niềng khay trong Invisalign (Mỹ) 89.000.000đ 60.000.000đ 4.000.000đ

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (THẠC SĨ-BS NỘI TRÚ CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU PHỤ TRÁCH) 

DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) GIÁ TIỀN THANH TOÁN LẦN ĐẦU
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) 35.000.000đ 35.000.000 đ
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) 40.000.000đ 40.000.000đ
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) 45.000.000đ 45.000.000đ
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) 60.000.000đ 60.000.000đ
Mắc cài mặt lưỡi hàm trên, sứ hàm dưới 57.500.000đ 57.500.000đ
Mắc cài mặt trong 2 rãnh (Hàn Quốc) 70.000.000đ 70.000.000đ
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D 75.000.000đ 75.000.000đ
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh (Mỹ) 80.000.000đ 80.000.000đ
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) 85.000.000đ 85.000.000đ
Niềng khay trong Invisalign (Mỹ) 95.000.000đ 95.000.000đ

 

BẢNG GIÁ KHÍ CỤ HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG

Lấy dấu chụp ảnh, tư vấn kế hoạch điều trị Miễn phí
Gắn lại mắc cài bị bong Miễn phí 15 cái
Cung di xa Miễn phí
Minivis neo chặn Miễn phí
Hàm nong không dùng vis 3.000.000đ
Hàm nong xương dùng vis 6.000.000đ
Nhổ răng chỉnh nha Miễn phí
Facemask 8.000.000đ-10.000.000đ
Khí cụ chức năng 2.000.000đ-5.000.000đ
Hàm duy trì Miễn phí 2 hàm đầu tiên
Lấy cao răng, VSRM trong quá trình chỉnh nha Miễn phí
Nhổ răng khôn 600.000đ/răng