Trường hợp răng khấp khểnh lộn xộn, khớp cắn sâu, lệch đường giữa được khắc phục bằng mắc cài kim loại

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng khấp khểnh cả 2 hàm, răng cửa cụp, khớp cắn sâu, góc nghiêng hơi móm, đường giữa hàm dưới lệch sang phải, khớp cắn hạng II bên phải

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: sắp đều răng 2 hàm, làm phẳng cung răng hàm dưới, mài kẽ tạo khoảng, cắm vis kéo lùi toàn hàm trên chỉnh tương quan khớp cắn

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn phủ, cắn chìa lý tưởng, đường giữa 2 hàm cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, hết lệch đường giữa 2 hàm, nụ cười tự tin hơn