Một ca hô hàm trên, khớp cắn sâu, răng thưa hàm dưới do thiếu răng được điều trị thành công dùng mắc cài kim loại thường

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, góc nghiêng vẩu, hàm dưới có nhiều khe thưa, thiếu 2 răng cửa dưới

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo lùi răng cửa hàm trên có phối hợp với minivis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, độ cắn trùm cắn chìa lý tưởng, trục răng thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, hết khớp cắn sâu, hết khe thưa, nụ cười đẹp hơn vạn lần, góc nghiêng đỡ hô hẳn