Nhổ 4 răng và dùng mắc cài kim loại buộc chun Hàn Quốc điều trị răng hô, khớp cắn sâu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: góc nghiêng thấy môi nhô, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng để tạo chỗ kéo lùi răng cửa hàm trên giảm hô, làm phẳng cung răng chữa khớp cắn sâu

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, cung răng phẳng, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm cắn chìa lý tưởng, trục răng thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết lệch đường giữa 2 hàm, răng hết chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng đỡ hô nhiều