Một trường hợp hô, lộn xộn, lệch đường giữa 2 hàm được điều trị bằng mắc cài mặt lưỡi 3D, có nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: góc nghiêng thấy môi nhô, răng cửa chìa, hàm dưới hơi lộn xộn, đường giữa 2 hàm lệch nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng…

Ca niềng răng mắc cài mặt trong điều trị răng khấp khểnh, hô, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: góc nghiêng hô, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, hàm dưới thiếu 1 răng cửa, đường giữa lệch Phương án niềng răng mắc cài mặt trong:…

Một ca hô hàm trên, khớp cắn sâu, răng thưa hàm dưới do thiếu răng được điều trị thành công dùng mắc cài kim loại thường

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, góc nghiêng vẩu, hàm dưới có nhiều khe thưa, thiếu 2 răng cửa dưới Phương án niềng răng mắc cài kim loại:…

Một ca hô, răng khểnh, chìa được khắc phục bằng chỉnh nha mắc cài mặt trong hoàn thành sau hơn 1 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng khấp khểnh, răng cửa chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng vẩu khá nặng Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ…

Trường hợp niềng răng hỏng khớp cắn sâu không đóng được khoảng được sửa lại bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: khách hàng đang niềng dở nơi khác được 2 năm mà chưa xong, khớp cắn sâu, khoảng nhổ răng không kéo khít, mặt vẫn vẩu Phương án niềng răng mắc…

Trường hợp hô, môi dày, răng thưa được khắc phục bằng niềng răng mắc cài kim loại Hàn Quốc có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: góc nghiêng vẩu nhiều, môi dày, răng chìa, thưa răng cửa hàm trên, cung cười đảo ngược, hàm dưới lộn xộn Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ…

Ca niềng răng mắc cài kim loại tự động khắc phục móm, khớp cắn ngược dùng phương pháp di xa toàn hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: khớp cắn ngược kẹt, răng cửa hàm trên kẹt bên trong hàm dưới, cười bị móm, góc nghiêng môi dưới trề Phương án niềng răng mắc cài kim loại tự…