Trường hợp hô, răng chìa, khớp cắn đối đầu được khắc phục bằng mắc cài kim loại, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  răng cửa chìa, khớp cắn đối đầu, góc nghiêng môi nhô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm, không dùng vis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, trục răng thẳng, có độ cắn phủ hàm trên ra ngoài hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khớp cắn đối đầu, nụ cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng đỡ vẩu

Share: