Một trường hợp hô, răng khấp khểnh được giải quyết sau khi nhổ 4 răng và niềng răng mắc cài kim loại thường

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, không có rãnh môi cằm, răng lộn xộn cả hai hàm, cười không được đẹp Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, sắp đều lại răng hai…