Ca niềng răng mắc cài kim loại tự động khắc phục móm, khớp cắn ngược dùng phương pháp di xa toàn hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược kẹt, răng cửa hàm trên kẹt bên trong hàm dưới, cười bị móm, góc nghiêng môi dưới trề Phương án niềng răng mắc cài kim loại tự động: mài kẽ răng…