Trường hợp hô, khớp cắn đối đầu được khắc phục bằng mắc cài kim loại tự buộc, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng chìa, khớp cắn đối đầu, góc nghiêng hô, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm, không dùng vis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: có độ cắn phủ hàm trên lên hàm dưới, trục răng thẳng, đường giữa cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô, hết khớp cắn đối đầu

Share: