Ca niềng răng mắc cài kim loại tự động khắc phục móm, khớp cắn ngược dùng phương pháp di xa toàn hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược kẹt, răng cửa hàm trên kẹt bên trong hàm dưới, cười bị móm, góc nghiêng môi dưới trề Phương án niềng răng mắc cài kim loại tự động: mài kẽ răng…

Một ca răng khểnh, hô, chìa được điều trị thành công dùng mắc cài kim loại tự buộc Smart Line Hàn Quốc

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  răng khấp khểnh, răng cửa chìa nhiều, góc nghiêng môi nhọn Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng tạo khoảng trống để kéo lùi răng cửa giảm hô, hàm trên…

Một ca răng lộn xộn, khớp cắn sâu được điều trị thành công bằng mắc cài kim loại tự đóng không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hơi lộn xộn, khớp cắn sâu, cười không tự tin Phương án niềng răng mắc cài kim loại: sắp đều răng hai hàm, làm phẳng cung răng, mài kẽ để tạo khoảng trống…