Trường hợp hô, cười hở lợi, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hàm trên, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng vẩu, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, cười hở lợi

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo lùi tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng cửa thẳng, khớp cắn ổn định, nụ cười đẹp, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, đỡ khớp cắn sâu, cười không bị hở lợi, góc nghiêng hết hô

Share: