Trường hợp răng khấp khểnh, răng cửa cụp, cười hở lợi, khớp cắn sâu, thiếu 2 răng cửa hàm dưới được khăc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa cụp, khớp cắn sâu, răng lộn xộn, cười hở lợi, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, đã làm cầu sứ 3 răng cửa Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: hàm…

Trường hợp răng hàm trên chìa, cười hở lợi, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài pha lê, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn sâu, răng cửa hàm trên chìa nhiều, môi trên hơi nhô, cười hở lợi Phương án niềng răng mắc cài pha lê: không nhổ răng, kéo lùi toàn hàm trên bằng minivis,…

Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc điều trị răng khấp khểnh nặng, khớp cắn sâu, cười hở lợi hoàn thành sau gần 2 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng cả 2 hàm, khớp cắn rất sâu, răng cửa hàm trên trùm hẳn lên hàm dưới, răng cửa cụp, cười hở lợi Phương án niềng răng mắc cài kim loại:…