Niềng răng lộn xộn, khớp cắn sâu, lệch đường giữa bằng mắc cài pha lê, nhổ 2 răng hàm trên

Tình trạng trước khi niềng răng tại Trung tâm Niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng khớp cắn sâu, tương quan khớp cắn Loại II, đường giữa răng hai hàm lệch nhau, răng lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 2 răng số 5 hàm trên dị dạng, kéo lùi răng cửa trên để chỉnh khớp cắn hạng II và chỉnh cắn sâu

Kết quả niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, đường giữa răng hai hàm trùng nhau, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: khớp cắn hạng II chỉnh về hạng I, hết tình trạng khớp cắn sâu, hết khấp khểnh, đường giữa cân đối hơn

 

Share: