Trường hợp răng chìa, cười mồm toàn răng, góc nghiêng môi nhọn được khắc phục nhờ niềng răng mắc cài pha lê tự đóng có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, răng cửa chìa, cười thấy mồm toàn răng  Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa vào cho thẳng Kết quả  niềng…

Trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn sâu được điều trị thành công bằng mắc cài pha lê, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, thiếu chỗ nhiều, nụ cười mất thẩm mỹ, đường giữa 2 hàm lệch nhau, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng, tạo khoảng…

Trường hợp răng khấp khểnh lộn xộn được niềng răng mắc cài pha lê thành công, dùng phương pháp mài kẽ răng, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, làm nụ cười mất thẩm mỹ Phương án niềng răng mắc cài pha lê: mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều răng, cắm 2 vis kéo lùi toàn hàm dưới chỉnh…