Niềng răng chữa hô hàm trên bằng mắc cài pha lê, nhổ 2 răng số 4 hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, răng hàm trên chìa ra ngoài, khớp cắn sâu, góc nghiêng hô nhiều

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo lùi răng cửa trên tối đa với sự hỗ trợ của 2 minivis, hàm dưới mài kẽ

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn phủ vừa phải

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hàm trên không còn chìa ra, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Share: