Một trường hợp hô hàm trên, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài pha lê Hàn Quốc

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị vẩu, môi nhô ra ngoài, khớp cắn sâu, hàm trên răng chìa

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng, cắm 2 vis hàm trên để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, khớp cắn ổn định, độ cắn phủ và cắn chìa bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng hết chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy môi đỡ vẩu hẳn

Share: