Chỉnh nha hô, chìa, khớp cắn sâu cho bạn nữ 21 tuổi

chỉnh nha hô

Tình trạng trước khi Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu BS Việt Anh: môi nhô, răng hàm trên chìa nhiều, khớp cắn sâu. Khớp cắn hạng II ở bên trái.

Niềng răng hô, chìa, khớp cắn sâu

Chỉnh nha hô, chìa, khớp cắn sâu

Phương án Chỉnh nha: nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 2 răng số 5 hàm dưới. Kéo lui tối đa ở hàm trên, có sử dụng 2 minivis. Loại niềng: mắc cài kim loại.

Niềng răng hô, chìa, khớp cắn sâu 2

Chỉnh nha hô, chìa, khớp cắn sâu

Kết quả Chỉnh nha: răng hàm trên được kéo hết chìa, khớp với răng hàm dưới. Các răng lồng múi đẹp. Môi được kéo vào hết hô. Khớp cắn chuẩn hạng I cả 2 bên.

Niềng răng hô, chìa, khớp cắn sâu 2

Chỉnh nha hô, chìa, khớp cắn sâu

So sánh trước và sau Chỉnh nha: khớp cắn tốt hơn, không còn bị cắn chìa và cắn sâu. Nụ cười và khuôn mặt đẹp hơn nhờ giảm độ chìa của răng cửa và giảm nhô môi.

Niềng răng hô, chìa, khớp cắn sâu 3

Chỉnh nha hô, chìa, khớp cắn sâu

Share: