chỉnh nha thay đổi khuôn mặt
Thay đổi hoàn toàn khuôn mặt sau khi Chỉnh nha hô cho một bạn nam bằng phương pháp Chỉnh nha mặt lưỡi

Thay đổi hoàn toàn khuôn mặt sau khi Chỉnh nha hô cho một bạn nam bằng phương pháp Chỉnh nha mặt lưỡi Tình trạng trước khi Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, răng hàm trên chìa hẳn ra ngoài và phủ…

Chỉnh nha hô, chìa, thưa cho khách hàng 35 tuổi hoàn thành chỉ sau 19 tháng bằng mắc cài mặt lưỡi

Chỉnh nha hô, chìa, thưa cho khách hàng 35 tuổi hoàn thành chỉ sau 19 tháng bằng mắc cài mặt lưỡi Một khách hàng 35 tuổi, qua giới thiệu của một người quen đã Chỉnh nha mặt lưỡi thành công tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu bác sĩ nội trú Việt Anh, đã quyết…

Chỉnh nha hô cho khách hàng 37 tuổi hoàn thành sau gần 2 năm

Tình trạng trước khi Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm, răng cửa trên chìa nhiều, khớp cắn sâu, răng hàm dưới lộn xộn, khớp cắn chéo răng cửa bên trái. Chỉnh nha hô cho khách hàng 37 tuổi Phương án Chỉnh nha:…