Bé 12 tuổi hết hô sau khi niềng răng mắc cài kim loại nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: bé 12 tuổi có tình trạng hô, răng hàm trên chìa nhiều, khớp cắn sâu, , góc nghiêng thấy môi nhô nhiều

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ răng số 4 hàm trên và răng số 5 hàm dưới, kéo lùi răng cửa, không dùng vis. 

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn phủ hợp lý, răng cửa thẳng trục

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy hết vẩu.

Share: