Trường hợp răng chìa, lộn xộn được cải thiện nhờ niềng răng mắc cài kim loại không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, hàm dưới hơi lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: không nhổ răng, mài kẽ để tạo chỗ sắp đều răng, cắm vis kéo lùi toàn hàm giảm chìa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, trục răng thẳng hơn

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khấp khểnh

Share: