Trường hợp khách hàng 35 tuổi hô khá nặng được niềng răng mặt trong thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa nhiều, khớp cắn sâu, góc nghiêng hô nặng, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, hàm trên cắm 2 minivis để kéo lùi răng cửa vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn phủ bình thường, đường giữa đỡ lệch, khách hàng không muốn mài kẽ răng để khít lỗ tam giác đen

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa hẳn, hết khớp cắn sâu, nụ cười gọn hơn, góc nghiêng đỡ hô hẳn, cằm đỡ lẹm

Share: