Trường hợp hô, răng chìa và lộn xộn được giải quyết bằng mắc cài kim loại nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, lộn xộn, góc nghiêng môi vẩu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm chữa hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, trục răng thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khấp khểnh, góc nghiêng đỡ vẩu môi

Share: