Trường hợp hô, mất răng hàm khi đang niềng dở nơi khác được niềng lại thành công bằng mắc cài kim loại thường, nhổ 3 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đang niềng dở nơi khác nhưng cảm thấy không tin tưởng do bị hô mà không nhổ răng, mất răng số 6 hàm dưới bên trái

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 3 răng số 4 để kéo dựng thẳng răng cửa và cân đối với kéo đóng khoảng mất răng hàm, không cần trồng răng giả

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng thẳng hơn, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng hài òa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô rất nhiều, cằm gần như hết lẹm

Share: