Trường hợp hô khá nặng, răng thưa được khắc phục bằng mắc cài kim loại thường, có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa thưa, góc nghiêng hô khá nặng, răng cửa chìa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng trong đó có 1 răng hỏng tủy, kéo lùi răng cửa 2 hàm vào, kéo khít khe thưa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, trục răng thẳng, các răng khít nhau, nụ cười và góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, hết khe răng thưa, góc nghiêng đỡ vẩu đáng kể, cằm đỡ lẹm

Share: