Trường hợp hô hàm trên, khớp cắn sâu, lệch đường giữa được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên răng chìa, khớp cắn sâu, răng lộn xộn, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng thấy môi nhô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, hàm trên cắm 2 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng thẳng, độ cắn trùm bình thường, khớp cắn ổn định, đường giữa 2 hàm trùng nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, đường giữa cân đối hơn, góc nghiêng đạt chuẩn thần thánh

Share: