Thay đổi hoàn toàn khuôn mặt sau khi Chỉnh nha hô cho một bạn nam bằng phương pháp Chỉnh nha mặt lưỡi

chỉnh nha thay đổi khuôn mặt

Thay đổi hoàn toàn khuôn mặt sau khi Chỉnh nha hô cho một bạn nam bằng phương pháp Chỉnh nha mặt lưỡi

Tình trạng trước khi Chỉnh nha tại trung tâm Chỉnh nha chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, răng hàm trên chìa hẳn ra ngoài và phủ hoàn toàn lên hàm dưới, khớp cắn rất sâu, hai môi đều nhô. Răng hàm dưới hơi lộn xộn

Thay đổi khuôn mặt - niềng răng hô cho một bạn nam bằng phương pháp niềng răng mặt lưỡi
Thay đổi khuôn mặt – Chỉnh nha hô cho một bạn nam bằng phương pháp Chỉnh nha mặt lưỡi
Phương án Chỉnh nha: nhổ răng số 4 hàm trên và răng số 5 hàm dưới, hàm trên kéo vào tối đa, hàm dưới kéo vào vừa phải. Dùng mắc cài CLB đa rãnh.

Thay đổi khuôn mặt - niềng răng hô cho một bạn nam bằng phương pháp niềng răng mặt lưỡi
Thay đổi khuôn mặt – Chỉnh nha hô cho một bạn nam bằng phương pháp Chỉnh nha mặt lưỡi
Kết quả Chỉnh nha: răng đều đẹp, cân đối, khớp cắn chuẩn, không bị sâu, lồng múi ổn định. Cung duy trì dán ở cả hai hàm. Nụ cười đẹp, góc nghiêng hài hòa.

Thay đổi khuôn mặt - niềng răng hô cho một bạn nam bằng phương pháp niềng răng mặt lưỡi
Thay đổi khuôn mặt – Chỉnh nha hô cho một bạn nam bằng phương pháp Chỉnh nha mặt lưỡi
So sánh ảnh trước và sau Chỉnh nha mặt trong: hàm trên đỡ hô hẳn, khớp cắn hết sâu, môi thu vào, nụ cười đẹp hơn. Góc nghiêng cũng thay đổi hẳn. Khuôn mặt nhìn sang trọng và nam tính hơn.

Thay đổi khuôn mặt - niềng răng hô cho một bạn nam bằng phương pháp niềng răng mặt lưỡi
Thay đổi khuôn mặt – Chỉnh nha hô cho một bạn nam bằng phương pháp Chỉnh nha mặt lưỡi

Share: