Ưu điểm của mắc cài rãnh kép trong chỉnh nha mặt lưỡi

Để đạt được kết quả điều trị tối ưu, việc kiểm soát hiệu quả những di chuyển răng như nghiêng, xoay, và torque là rất quan trọng. Trong chỉnh nha mặt lưỡi, mỗi hệ thống mắc cài đều có thiết kế riêng. Một số loại mắc cài như Kurz, Stb, Clippy-L và Harmony có một…