Ca lâm sàng: Chỉnh nha mặt lưỡi điều trị bệnh nhân vẩu hai hàm

Bệnh nhân nữ 27 tuổi đến khám với lý do vẩu môi (Hình 1). Thăm khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị sai khớp cắn Loại I với kiểu mặt nghiêng lồi. Phân tích đo sọ cho thấy tương quan xương Loại II (Bảng 1).

Sau khi nhổ các răng hàm nhỏ thứ hai hàm trên và hàm dưới, tiến hành gắn mắc cài mặt lưỡi rãnh kép lên cả hai cung răng. Dây cung NiTi 0.014″ được lắp vào rãnh dọc của các mắc cài răng trước để làm đều (Hình 2).

Trước điều trị Trước kéo đóng khoảng Sau điều trị
SNA

SNB

ANB

FMA

NPo-FH

U1-FH

FMIA

Độ cắn trùm

Độ cắn chìa

UL-Đường E

LL-Đường E

84,3°

78,0°

6,3°

30,3°

85,5°

119,0°

38,2°

1,0 mm

1,1 mm

5,1 mm

6,4 mm

84,0°

77,8°

6,2°

30,4°

85,3°

114,2°

48,3°

2,0 mm

3,0 mm

4,9 mm

6,9 mm

83,0°

77,5°

5,5°

29,5°

86,1°

108,0°

55,0°

2,5 mm

3,2 mm

1,2 mm

2,3 mm

Bảng 1 Phân tích đo sọ.

Sau 10 tháng làm thẳng và làm phẳng, hai minivis dài 9 mm được cắm vào khẩu cái, tại phía gần so với các răng hàm lớn thứ nhất hàm trên. Hàn hook vào phía xa răng nanh để mắc chun vào minivis. Dây cung SS 0.016 x 0.022″ được lắp vào rãnh ngang để kéo theo cơ chế trượt, và dây cung phân đoạn SS 0.018 x 0.018″  được lắp vào rãnh dọc của nhóm răng trước (Hình 3, 4).

Tháo mắc cài sau tổng thời gian điều trị 25 tháng (Hình 5, Bảng 1). Bệnh nhân đã giảm vẩu môi rõ rệt, kỹ thuật dây cung kép (Tandem Archwire) tạo ra đủ khoảng hở giữa rãnh mắc cài và dây cung để tạo điều kiện cho cơ chế trượt (giảm ma sát), và cũng tạo ra đủ ngẫu lực để kiểm soát xoay, nghiêng và torque của nhóm răng trước. Chồng phim cho thấy sự nghiêng răng có kiểm soát, hàm dưới không bị xoay ra sau xuống dưới (Hình 6).

Hình 1 Bệnh nhân vẩu hai hàm trước điều trị.

Hình 2 Giai đoạn làm thẳng ban đầu với dây NiTi .014″.

Hình 3 Bắt đầu đi dây cung kép vào tháng thứ 10. Cắm hai minivis ở vòm miệng để tăng cường neo chặn. Dây cung SS 0.016″ x 0.022″ được lắp vào rãnh ngang để thực hiện cơ chế trượt, dây cung phân đoạn SS .018 x .018″ được lắp vào rãnh dọc của mắc cài răng trước để kiểm soát torque.

Hình 4 Sau 15 tháng đóng khoảng và tinh chỉnh khớp cắn.

Hình 5 Sau 25 tháng điều trị.

Hình 6 Chồng phim đo sọ nghiêng trước và sau điều trị.

Share: