Nhan sắc thăng hạng sau khi niềng răng mắc cài pha lê Hàn Quốc điều trị răng khấp khểnh, khớp cắn ngược

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng khấp khểnh cả 2 hàm, khớp cắn ngược, góc nghiêng thấy môi dưới nhô ra

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: không nhổ răng, mài kẽ răng tạo khoảng và kéo lùi toàn hàm dưới để chữa khớp cắn ngược

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, có độ cắn phủ răng hàm trên ra ngoài hàm dưới, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khớp cắn ngược, hết khấp khểnh, nụ cười hài hòa hơn, góc nghiêng đẹp hơn đỡ nhô môi dưới