Một ca răng lộn xộn, khớp cắn sâu được điều trị thành công bằng mắc cài kim loại tự đóng không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hơi lộn xộn, khớp cắn sâu, cười không tự tin

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: sắp đều răng hai hàm, làm phẳng cung răng, mài kẽ để tạo khoảng trống

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, độ cắn trùm cắn chìa chuẩn, khớp cắn tối ưu

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, nụ cười tự tin hơn

Share: