Răng khấp khểnh lộn xộn được khắc phục sau khi nhổ 4 răng niềng răng mắc cài pha lê

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn cả 2 hàm, thiếu chỗ nhiều

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng tạo chỗ sắp xếp lại răng cho đều

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: hết khấp khểnh, răng đều đẹp, nụ cười tự tin

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng sắp xếp đều hơn, không còn bị lộn xộn, nụ cười đẹp hơn

Share: