Niềng răng tiền phục hình mở khoảng mất răng 6 hàm dưới để trồng implant

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: mất răng hàm số 6 hàm dưới bên phải nhiều năm, răng bên cạnh xô lệch vào. tạo ra khe thưa ở phía trước gây mất thẩm mỹ. Chỗ mất răng 6 răng đổ vào nên hay dắt thức ăn.

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: Đẩy khoảng mất răng số 6 để trồng implant và kéo khít khe thưa. Khách hàng chỉ muốn niềng hàm dưới.

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: Đẩy khoảng và trồng implant thành công, khe thưa được kéo khít.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: Hết khe thưa. Các răng không còn xô lệch vào chỗ mất răng.

Share: