Niềng răng mặt trong chữa hô, lộn xộn, khớp cắn sâu, nhổ 1 răng số 7 bị hỏng và 3 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, góc nghiêng thấy vẩu, cằm lẹm, khớp cắn sâu, hàm dưới lộn xộn, đường giữa 2 hàm hơi lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: khách hàng có 1 răng số 7 hàm dưới bị hỏng, bác sĩ quyết định nhổ răng này và 3 răng số 4 để tạo khoảng kéo lùi răng cửa chữa hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi tốt, đường giữa cân đối, độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng đỡ hô hẳn, cằm đỡ lẹm

Share: