Niềng răng mắc cài mặt lưỡi khắc phục răng lộn xộn, móm, khớp cắn ngược

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, răng cửa hàm trên nằm trong hàm dưới, góc nghiêng thấy móm, răng hàm trên lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều răng hàm trên, cắm 2 vis hàm dưới kéo lùi toàn hàm dưới để khắc phục khớp cắn ngược

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, răng cửa hàm trên phủ ra ngoài hàm dưới, khớp cắn lồng múi chuẩn

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, hết khớp cắn ngược, góc nghiêng thấy đỡ móm hẳn.

Share: