Trường hợp khớp cắn ngược, móm được niềng răng mắc cài mặt lưỡi thành công bằng phương pháp di xa toàn hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, hàm trên khấp khểnh, góc nghiêng móm, môi dưới nhô r Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: cắm vis kéo lùi toàn bộ hàm dưới để khắc phục cắn…

Trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn ngược, móm được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi hai rãnh, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, cắn ngược răng cửa, góc nghiêng thấy môi dưới trề, móm Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng tạo khoảng sắp đều răng hai hàm, chỉnh…

Niềng răng thưa, khớp cắn ngược, móm bằng mắc cài mặt lưỡi, kéo lùi toàn hàm dưới dùng minivis

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa thưa, khớp cắn ngược, góc nghiêng móm, môi dưới trề Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, kéo lùi toàn hàm dưới bằng minivis để giải quyết khớp…

Niềng răng điều trị móm, khớp cắn ngược , khấp khểnh với mắc cài mặt lưỡi áp dụng phương pháp cắm vis kéo lùi toàn hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng khớp cắn ngược, hàm trên nằm trong hàm dưới, răng lộn xộn, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng móm, cằm và môi dưới nhô ra Phương án…