Niềng răng mắc cài mặt lưỡi khắc phục hô cho khách hàng đã bọc sứ 2 răng cửa, có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng cảm thấy bị hô, môi nhọn, cằm hơi lẹm, răng chìa, đã bọc sứ 2 răng cửa. Hàm dưới lệch nhiều sang trái. Khớp cắn sâu.

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: do có tình trạng lệch hàm dưới nên bác sĩ đưa ra phương án nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 1 răng số 5 hàm dưới. Hàm trên cắm 2 vis.

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: Răng đều, độ cắn trùm bình thường, khớp cắn lồng múi chuẩn. Sau niềng khách hàng sẽ được cắt lợi mài xương ổ để chữa cười hở lợi.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy hết hô, môi thu vào, cằm không còn bị lẹm

Share: