Niềng răng mắc cài kim loại tự đóng khắc phục hô cho bạn nữ 19 tuổi sau gần 2 năm

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị hô, môi nhô ra trước nhiều, răng chìa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4 để tạo khoảng kéo lui răng cửa giảm vẩu, tăng cường neo chặn bằng chun liên hàm, không dùng minivis

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn lồng múi tốt,

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: môi đỡ nhô, khi ngậm miệng thấy môi không căng, nụ cười đỡ bị nhiều răng, góc nghiêng giảm hô rõ rệt

Share: