Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc khắc phục răng khấp khểnh cho trường hợp thiếu răng và răng dị dạng ở hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên răng lộn xộn, hàm  dưới thiếu 2 răng cửa, 2 răng nanh dị dạng (răng sinh đôi, 2 răng dính nhau)

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để tạo khoảng sắp đều răng, hàm dưới xoay chiếc răng sinh đôi lại để chiếm ít chỗ hơn

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết khấp khểnh, đỡ chìa răng cửa, nụ cười đẹp hơn hẳn nhờ răng đều, góc nghiêng đỡ hô

Share: