Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục răng lộn xộn khấp khểnh hàm dưới

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn ở hàm dưới, đường giữa răng 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: sắp đều răng hai hàm kết hợp mài kẽ răng

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, đường giữa cân đối, khớp cắn khá tốt. Nụ cười đẹp.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đều hơn, đỡ lệch đường giữa

Share: