Niềng răng mắc cài kim loại cho một ca hô nặng kết hợp cả hô răng và hô xương cải thiện 60%

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng bị vẩu nặng, răng hàm trên chìa, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4 và 4 răng số 8, kéo lùi răng cửa tối đa, hàm trên cắm 2 minivis. Mài kẽ để kéo vào thêm và khắc phục tam giác đen. Bác sĩ đã tư vấn niềng chỉ cải thiện 60% tình trạng hô.

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm cắn chìa bình thường.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, môi đỡ nhô, góc nghiêng cải thiện khá nhiều, cằm đỡ lẹm.

Share: