Niềng răng lộn xộn, hô bằng mắc cài mặt trong cho khách hàng thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn cả hai hàm, răng cửa hàm trên chìa nhiều, nụ cười mất thẩm mỹ do răng lộn xộn và chìa, khách hàng thiếu 1 răng cửa hàm dưới, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 1 răng số 4 hàm dưới, tạo chỗ sắp đều răng và kéo lùi răng cửa giảm hô, mài kẽ để chỉnh hình thể răng đỡ to, loại bỏ tam giác đen

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi chuẩn, nụ cười tự tin. Độ cắn chìa cắn phủ hợp lý.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: Rằng đều hơn, đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp, góc nghiêng không còn bị vẩu.

Share: