Niềng răng lộn xộn bằng mắc cài kim loại tự khóa hoàn thành sau 1 năm rưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng lộn xộn, làm nụ cười mất thẩm mỹ, hàm dưới đã nhổ 1 răng số 5. Đường giữa hàm dưới lệch sang phải.

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng ở hàm trên và 1 răng ở hàm dưới để tạo chỗ sắp đều răng, kéo đóng khoảng cân đối với chỗ mất răng số 5 hàm dưới

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng sắp xếp đều đặn, khớp cắn lồng múi chuẩn, đường giữa 2 hàm cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đều hơn, không còn lộn xộn, đường giữa răng cân đối hơn, thẩm mỹ nụ cười cải thiện lên nhiều

Share: