Niềng răng hô nhổ răng số 4 hoàn thành sau hơn 1,5 năm dùng mắc cài tự buộc Hàn Quốc

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa 2 hàm đều chìa và hơi lộn xộn, góc nghiêng môi nhô, cằm lùi

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 chiếc răng số 4 cả trên và dưới để tạo chỗ kéo lùi răng cửa khắc phục hô. Cắm 2 vis hàm trên để tăng cường neo chặn.

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì gắn cả hai hàm.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy môi bớt nhô

Share: