Niềng răng hô cho khách hàng mất răng số 4 sử dụng mắc cài kim loại

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng chìa, góc nghiêng hô, môi nhọn, đã mất 1 răng số 4

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 3 răng số 4 để kéo đồng thời 2 hàm vào cho thẳng trục răng cửa, giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì dán 2 hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô, môi đỡ nhọn

Share: