Niềng răng hô, cằm lẹm, khớp cắn hở thành công bằng mắc cài kim loại thường, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn hở răng cửa, góc nghiêng bị vẩu, cằm lẹm, cười thấy mồm toàn răng

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa 2 hàm, cắm vis hàm trên để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, có độ cắn phủ

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khớp cắn hở, răng hết chìa, góc nghiêng gần như hết hẳn hô, cằm không bị lẹm nữa

Share: