Một ca răng lộn xộn, hô được khắc phục bằng niềng răng mắc cài kim loại thường nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn cả hai hàm, góc nghiêng môi hơi nhô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4 để tạo chỗ sắp đều răng hai hàm, không dùng minivis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô, cười đẹp hơn

Share: