Một ca khớp cắn ngược được điều trị thành công dùng mắc cài kim loại buộc chun Hàn Quốc

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: khớp cắn ngược, răng cửa hàm trên nằm sau hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: không nhổ răng, cắm vis kéo lùi toàn hàm dưới để khắc phục khớp cắn ngược, mài kẽ răng để giảm chìa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi hoàn hảo, độ cắn trùm cắn chìa lý tưởng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khớp cắn ngược, nụ cười đẹp hơn