Môi đỡ nhô sau khi niềng răng mắc cài kim loại tự khóa cho khác hàng hỏng 1 răng hàm số 6

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng cảm thấy bị hô, răng hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng môi nhọn, 1 răng số 6 hàm dưới đã chữa tủy

Phương án niềng răng mắc cài kim loại tự động: nhổ 3 răng số 4 và 1 răng số 6 bị hỏng, sắp đều răng hàm dưới và kéo lùi hàm trên giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại tự buộc: răng đều, khớp cắn lồng múi khá tốt, cung duy trì dán 2 hàm, răng cửa thẳng trục

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại tự buộc: răng đỡ chìa, đều hơn, nụ cười đẹp hơn do răng không bị chìa ra, góc nghiêng thấy môi thu vào, đỡ vẩu.

Share: